IMG_3690
หน่วยกู้ภัยพิงค์นคร นำไปช่วยเหลือน้องผู้ประสบภัย โรงเรียนพิทักษ์เกียรติ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายจาก […]

วัดหนองก๋ายมอบโลงศพให้แก่หน่วยกู้ภัยพิงค์นคร 5 โลง เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือโรงเรียนพิทักษ์เกียรติ์ จังหวัดเชียงราย

IMG_3414
เชิญร่วมบุญโครงการปันน้ำใจซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการ แพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ต. […]

ขอเชิญร่วมบุญซื้อเครื่องมือการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


chat
วันฉัตรมงคล         วันฉัตรมงคลของทุกปีตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อ […]

วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559


IMG_3332
2 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางวัดหนองก๋ายได้ทำการมอบโลงศพให้แก่ทางวัดพระบาทปางแผนและหน่วยกู้ภัยอินทร์ท […]

ภาพการมอบโลงศพให้แก่วัดพระบาทปางแฟน ร่วมกับ กู้ภัยอินทร์ทรา ป่าเมี่ยง 2 พฤษภาคม 2559


132917
สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาที่ได้รับมอบโลงศพจากโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้กับวัดหนองก๋ายเพื่อนำไปมอบต่อ […]

ร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา มอบโลงศพให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการของวัดหนองก๋าย