อัศจรรย์ep2.wmv_snapshot_00.44_[2015.11.05_11.06.02]
“อะไรที่คาดหวังไว้แล้ว ไม่เกินบุญของเรา โอกาสที่จะสำเร็จมีอยู่แน่นอน” ด้วยพลังแห่งการสร้ […]

อัศจรรย์แห่งแรงศรัทธา “หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล” วัดหนองก๋าย จังหวัดเชียงใหม่ คุณอรนุช ศรีจองคำ
อัศจรรย์ep1_1.wmv_snapshot_00.03_[2015.10.26_10.21.07]
พลังแห่ง “ศรัทธา” สามารถส่งผลให้กับชีวิตได้อย่างไร? วันนี้ทางวัดหนองก๋ายได้มีโอกาสพบปะ แ […]

อัศจรรย์แห่งแรงศรัทธา “หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล” วัดหนองก๋าย จังหวัดเชียงใหม่ คุณธนิต ชุติมาแสงตระกูล