z100725_01

เข้าพรรษาอย่าลืมทำทาน กับ 10 สิ่งของถวายสังฆทานที่ได้ประโยชน์   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

  เข้าพรรษานี้ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำนำพรรษาตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นการสร้ […]


coverkatin

กำหนดการทอดกฐินสร้างโบสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘ วัดหนองก๋าย   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีแฟร้งค์เฟิร์ต-กรุงเทพ-เชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อนำปัจจัยบุญสม […]