ร่วมอนุโมทนาบุญกับโครงการบริจาคโลงศพ ไว้เพื่อผู้ยากไร้ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

<p>โครงการบริจาคโลงศพเพื่อผู้ยากไร้ ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ระดมทุนจากเจ้าภาพผู้ใจบุญ น […]

IMG_4295

IMG_4152

ปันน้ำใจ ได้กุศล ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา วัดหนองก๋ายได้ร่วมกับคณะศรัทธา พร้อมสมาชิกสภาพุทธบริษัทฯวัดหนอ […]


ร่วมอนุโมทนาบุญกับบริจาคโลงศพไว้เพื่อผู้ยากไร้ แก่โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

โครงการบริจาคโลงศพเพื่อผู้ยากไร้แก่โรงพยาบาลและวัดต่างๆ ของวัดหนองก๋าย ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ไ […]

IMG_4146

เข้าพรรษาอย่าลืมทำทาน กับ 10 สิ่งของถวายสังฆทานที่ได้ประโยชน์   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

  เข้าพรรษานี้ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำนำพรรษาตามวัดต่างๆ เพื่อเป็นการสร้ […]

z100725_01