“กฐินสร้างโบสถ์” วัดหนองก๋ายประจำปี 2559

วัดหนองก๋ายขอเชิญผู้สั่งสมบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

กรุงเทพ-เชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลลาคม พ.ศ ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๒ รูปสวดทักษิณานุประทาน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น. ศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๓๙ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๕๙

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นปัจจัย
อำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ประกอบด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญด้วย จุตรพิทธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรี
เทอญฯ

กองทุนพระอุโบสถวัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 087-2-00700-8

Account Name : FUND PHA UBOSOK WAT NONGKAI
Account Number : 087-2-00700-8
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim

กองทุนอุโบสถวัดหนองก๋าย ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ วัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 358-075297-4

Account Name : WATNONGGAI
Account Number : 358-075297-4
Swift : BKKBTHBK
Bank : Bangkok Bank PCL., LimitedBranch
Branch : Maerim

กองทุนพระอุโบสถ โดยวัดหนองก๋าย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 853-210309-7

Account Name : FUND PHA UBOSOK WAT NONGKAI
Account Number : 853-210309-7
Swift Code : SICOTHBK
Bank : The Siam Commercial Bank PCL.
Branch : Maerim

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (๐๕๓) ๓๗๔-๓๑๑
และทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com

หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า fan page หรือกล่องข้อความ
www.watnonggai.com