เสียงธรรม – กรรมทำให้คนแตกต่างกัน เรื่องราวของโฆสกะเทพบุตร