พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกินททสูตรว่า

“ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง”

วัดหนองก๋าย ได้จัดให้มีการอยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ตลอดทั้งปี

และมีพระภิกษุจำนวนมากเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดหนองก๋าย เพื่อความสะดวกความสัปปายะ

ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย จึงจัดให้มีการบิณฑบาตรภายในวัด

เพื่อความสะดวกของพระภิกษุสงฆ์ จัดถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล เป็นอย่างดี เป็นประจำทุกวัน

และการที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก ทำให้ทางวัดหนองก๋าย ต้องการผู้ร่วมบุญ

ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปได้อย่างคล่องตัว

สามารถร่วมบุญถวายภัตตาหาร ได้ด้วยตัวเองที่

วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข้าวสาร อาหารแห้ง ผักสด เนื้อหมู เนื้อไก่

หรือจะนำอาหารมาถวายด้วยตนเอง ทั้งภัตตาหารเช้า และภัตตาหารเพล

หากอยู่ไกลก็สามารถโอนเงินร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารของวัดหนองก๋ายได้เช่นกัน

วิธีการร่วมบุญถวายภัตตาหาร
๑.สามาราถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++กองทุนภัตตาหาร วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี ๐๘๗-๒-๐๙-๒๒-๗๗
๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖ (๐๕๒) ๐๐๑-๔๗๙ มือถือ๐๙๑-๗๙-๘๖-๙๕-๖ ๐๘๑-๗๖-๕๖-๔๖-๙
๓.ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า fan page หรือกล่องข้อความ
https://www.facebook.com/messages/t/watnonggai
Account Name : FUND PATTAHAN WATNONGGAI
Account Number : 087-2-09227-7
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim

IMG_1583

[001179]

[000837]

[008392]