การบูรณะหน้าบันวิหารของวัดหนองก๋าย เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 15 ต.ค. 2563

วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญบูรณะหน้าบันวิหารของวัดหนองก๋าย โดยใช้แก้วจืน (กระจกฉาบตะกั่ว) แบบโบราณเทียบได้ตามคุณสมบัติแก้วจืนโบราณ งดงาม และคงทน

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59,083-789-3642