วัดหนองก๋ายขอเชิญผู้สั่งสมบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี พระนครศรีอยุธยา-เชียงใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ***

เพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดหนองก๋าย ๒๕๖๒ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐๐๐ บาท ตารางวาละ ๕๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

กำหนดการมีดังนี้

วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๒๘ รูป สวดทักษิณานุประทาน
เวลา ๐๙.๓๙ น. สวดเสริมบารมีดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร
เวลา ๑๒.๐๐ น. ศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารกฐินรอบพระวิหาร ๓ รอบ

เพื่อความต่อเนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี การสร้างทานมหาบารมี ขอเชิญทุกๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทาน-น้ำปาะ-บูชาพระธรรม

วิธีการบริจาค ซื้อที่ดิน
๑.สามาราถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++ ชื่อบัญชีซื้อที่ดินถวายวัดหนองก๋าย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
เลขที่บัญชี ๐๘๗-๒-๐-๗๗-๑๑๑

๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖ (๐๕๒) ๐๐๑-๔๗๙ มือถือ ๐๘๑-๗๖-๕๖-๔๖-๙