กำหนดการทอดกฐินสร้างโบสถ์ ประจำปี ๒๕๕๘ วัดหนองก๋าย

เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีแฟร้งค์เฟิร์ต-กรุงเทพ-เชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

เพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

ทอดถวาย ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒

            วัดหนองก๋าย กำลังทำการก่อสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม สร้างพระภิกษุหน่อเนื้อนาบุญ  สืบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งการสร้างอุโบสถนั้น เป็นบุญที่หาทำได้ยาก เป็นบุญใหญ่ มีมหาอานิสงส์ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตครอบครัว เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ สามารถทำให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้ผู้สร้างได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง รวมถึงอานิสงส์สู่ภพชาติต่อๆ ไป ให้ไปกำเนิดในที่ๆ ดี

            และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้เป็นวาระดิถีอันดี ที่จะสร้างมหาอานิสงส์ใหญ่กับถาวรวัตถุอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพราะวัดหนึ่งจะมีอุโบสถได้เพียง 1 หลังเท่านั้น และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค (๑๐ / ๑๓๑ / ๑๖๓) เรื่องขออานิสงส์ของการนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ว่า สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา และหนึ่งในนั้นคือมหาเจดีย์พุทธคยาที่ควรระลึกว่าพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ต่อเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตใจเลื่อมใจกราบไหว้บูชา ทั้งหมดเบื้องหน้าเมื่อตายไปจักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์

          ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวายเพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) โดยทั่วกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ประกอบด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เจริญด้วย จุตรพิทธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรีกาญเทอญฯ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูปสวดทักษิณานุประทาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๙ รูป สืบชะตาหลวง

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น. ศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๓๙ น. พิธีบวงสรวงเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เวลา ๑๓.๐๙ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๕๘

เวลา ๑๔.๕๙ น.  พิธีเททองหล่อองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว

ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 358-075297-4

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 087-2-00700-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

โดย วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 853-210309-7

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-374311 และ 053-374488-9 ทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com และรายละเอียดผ่านทาง Facebook วัดหนองก๋าย

IMG_8571

IMG_8601

IMG_8605