ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 10 วัดสันปูเลย 13 กันยายน 2560โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ณ วัดสันปูเลย
ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่่
โดยมีพระสุวรรณเมธีเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน