ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 12 วัดปางฮ่าง 28 กันยายน 2560


โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560

โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ณ วัดปางฮ่าง
ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่่
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน