ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 13 วัดช่อแลพระงาม 5 ต.ค. 2560โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 13 ณ วัดช่อแลพระงาม
ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่่
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายประจำปีนี้
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน
และคอยติดตามรับชมธรรมะต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ตลอดปี