ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง 2561 ครั้งที่ 1 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมโครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2561
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 
ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่่
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน
และคอยติดตามรับชมธรรมะต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ตลอดปี