ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง 2561 ครั้งที่ 4 วัดสบเลิม (ชัยเกษม)

โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2561
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ณ วัดสบเลิม
ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่่
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน
และคอยติดตามรับชมธรรมะต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ตลอดปี