ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง 2561 ครั้งที่ 10 วัดท่าข้าม ต.สบเปิง


โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2561
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ณ วัดท่าข้าม
ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่่
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน
และคอยติดตามรับชมธรรมะต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ตลอดปี