ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559


โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2559

โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด  ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
องค์แสดงพระธรรมเทศนา พระครูวีรธรรมภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดคอกหมูป่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพและวิดีโอมาให้ได้รับชมกัน