ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 4 วันที่ 7 สิงหาคม 2560


โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ณ วัดมะองค์นก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
องค์แสดงพระธรรมเทศนาคือ พระสุวรรณเมธี
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน