ข่วงแก้วลานบุญ : พระธรรมทูตสัญจรอำเภอแม่แตง ครั้งที่ 5 วันที่ 15 สิงหาคม 2560

โครงการข่วงแก้วลานบุญอบอุ่นด้วยศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข ประจำปี 2560
โดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง

โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
องค์แสดงพระธรรมเทศนาคือ พระครูสิริปริยัตยานุศาสท์ (พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล, ดร.)
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน