ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2558

อัพเดทค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2558

บัญชีร่วมบุญค่าไฟ วัดหนองก๋าย ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส แม่แตง เลขที่บัญชี 876-0-05964-8

Account Name : WATNONGGAI
Account Number : 876-0-05964-8
Swift Code : KRTHTHBK
Bank : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, BANGKOK, THAILAND
Branch : Tesco Lotus Maetang


กองทุนค่าไฟ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08411-8

Account Name : NONG GAI ELECTRICITY FUND
Account Number : 087-2-08411-8
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim


รวมทั้งสิ้น 65,247.70 บาท แจกแจงได้ดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย 14,574.81 บาท
IMG_0470
สถานีวิทยุวัดหนองก๋าย 50,274.11 บาท
IMG_0471
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่ชีวัดหนองก๋าย 398.78 บาท
IMG_0472