ดาวเรือง ความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จกับหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล

ดอกดาวเรือง ดอกไม้มงคลที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ทรัพย์สินเงินทอง ประสบความสำเร็จดั่งสิ่งที่ตั้งใจจะทำไว้ วัดหนองก๋ายจึงได้นำดอกดาวเรือง มาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างบุญบารมีความรุ่งเรืองมาถวายแก่องค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองก๋าย สำหรับผู้ที่สนใจจะมาขอพร อฐิษฐานให้เกิดความสำเร็จสมดั่งที่ตั้งใจไว้

และมีผู้ที่ประสบความสำเร็จได้นำดอกดาวเรืองมาถวายหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลเช่นบทความที่ผ่านไปก่อนหน้านี้  ที่ได้อฐิษฐานขอให้ลูกหนี้มาคืนเลย และประสบความสำเร็จรวดเร็วทันใจ

ในวันนี้ก็มีผู้ที่ศรัทธาในองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลมาถวายดอกดาวเรือง จากการอฐิษฐานเรืองราคาสินค้าเกษตรที่ทำอยู่ได้ผลตามที่ดังต้องการไว้

ผู้ที่สนใจ สามารถมาขอพรได้โดยตรงได้ที่วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่