ติดตั้งเรียบร้อยงานสถาปัตยกรรมหินแกะสลักยอดฐานบัว “อุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา”

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดความคืบหน้าทั้งหมดได้ที่นี่

ขณะนี้งานหินทรายทั้งก้อนที่มีความละเอียดวิจิตรบรรจงงดงาม
ได้ยกขึ้นและนำไปประกอบบนยอดสูงสุดของเจดีย์พุทธคยา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การอัพเดทความคืบหน้าของการสร้างอุโบสถ
ทรงเจดีย์พุทธคยาของวัดหนองก๋าย
สามารถติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ของวัดหนองก๋าย
และทางเฟซบุคแฟนเพจของวัดหนองก๋าย
ได้ทุกช่องทาง