ทำบุญโลงศพ กับวัดหนองก๋าย มหากุศลหลายต่อ กระจายสู่แม้แต่ญาติผู้ล่วงลับ

จากโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ของวัดหนองก๋าย
มีคณะศรัทธาหลายท่านได้เดินทางมาร่วมบุญด้วยตัวเอง
ที่วัดหนองก๋ายนอกจากจะทำบุญโลงศพแล้ว
ยังมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
และเจ้ากรรมนายเวรในทุกๆ ภพทุกๆ ชาติ
ทอดผ้าบังสุกุล ทำบุญกรวดน้ำ ทุกท่านสามารถ
มาร่วมพิธีนี้กับทางวัดหนองก๋ายได้ทุกวัน
ไม่มีวันหยุด และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย
ได้นำภาพส่วนหนึ่งมาให้ได้รับชมกัน