ทำอย่างไรให้ใจเย็น พระไพศาล วิสาโล

พระไพศาล วิสาโล

“ทำอย่างไรให้ใจเย็น”

Ying Pathitta – มนัสการพระอาจารย์ค่ะ เรียนถามท่านค่ะ
คือเป็นคนใจร้อนมากมาย แต่ไม่เคยคิดร้ายกับใคร
แต่จะโดนคนคิดร้ายตลอด
โดยที่ตัวเราพิจารณาตัวเองแล้วไม่ได้ไปทำอะไรเค้าเลย
มีวิธีใดช่วยในการฝึกให้เราใจนิ่ง ใจเย็น ลงบ้างค่ะ

พระไพศาล วิสาโล – อย่างแรกที่น่าจะทำคือ
ระวังแต่อย่าระแวง
เพราะถ้าระแวงแล้วก็จะเห็นคนอื่นแต่ในแง่ร้าย
ซึ่งทำให้ตนเองยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้น
อย่างไรก็ตามอาตมาขอชื่นชมที่คุณพยายามหันมาแก้ไขตนเอง
แทนที่จะเพ่งโทษที่ภายนอก
ความที่คุณเป็นคนใจร้อน
จึงอาจพูดหรือทำอะไรด้วยความหุนหันไม่ทันยั้งคิด
จึงทำให้ผู้อื่นไม่พอใจหรือโกรธคุณ
(หลายคนคงไม่ถึงกับคิดร้ายต่อคุณ)
เมื่อรู้เช่นนี้ก็ควรทำอะไรให้ช้าลง
ทั้งการพูดและการกระทำ
ซึ่งต้องอาศัยทั้งขันติคือความอดกลั้นต่ออารมณ์
(ทั้งของคุณเองและของผู้อื่น)
ที่สำคัญคือมีสติ เพราะจะช่วยให้รู้ทันอารมณ์
ช่วยให้ไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์

สติยังช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้น
คนใจร้อนนั้นขณะที่ทำอย่างหนึ่ง
ก็นึกไปถึงอีกอย่างหนึ่งแล้ว
กำลังกินข้าวอยู่ ก็นึกถึงการล้างจาน
กำลังล้างจานอยู่ ก็นึกไปถึงการขับรถไปทำงาน
จึงทำให้รีบร้อนตลอดเวลาและหงุดหงิดได้ง่าย
ถ้าคุณมีสติจะช่วยให้หายร้อนรน
รวมทั้งทำให้หายใจร้อน
ด้วย ความนิ่งและสงบก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย