ธรรมะ 3 ข้อ โชคดีปีใหม่ : พระมหาสมปอง ธรรมะเดลิเวอรี่

ขอความสุข ความเจริญจงมีแด่ทุกๆ ท่าน พระมหาสมปองมาอีกแล้ว มาพร้อมกับธรรมะเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือความรู้สึกดี เมื่อได้อ่านธรรมะ อยากให้โยมมีรอยยิ้มที่มุมปาก มีความสุขในหัวใจ เมื่อโยมมีความสุขแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียว เราต้องมีเมตตาจิตที่จะมอบให้คนอื่นด้วย เพราะว่าจิตคนคิดจะให้มันจะเบา จิตคนคิดจะเอามันจะหนัก มีอะไรเราก็ต้องแบ่งปันกันไป โดยเฉพาะน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ ให้ไม่รู้จักหมด

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่จะเข้ามา ธรรมะที่อาตมาขอมอบให้คือ 

1. ทบทวนอดีต 

2. กำหนดปัจจุบัน 

3. วางแผนอนาคต

ทบทวนอดีต 

โยมทั้งหลาย บางสิ่งไม่ควรจำ ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งก็ควรเก็บ ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ หมายความว่า เรื่องบางเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ก็อย่าเก็บมันไว้ให้รกสมอง ทำให้ทุกข์เปล่าๆ แต่บางเรื่องมันอาจจะทำให้เราเจ็บปวด  แต่มันมีประโยชน์มากสำหรับชีวิต เราก็ต้องเก็บไว้เตือนสติตนเอง

กำหนดปัจจุบัน 

เมื่อเราทบทวนอดีตแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ให้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมา  ท่านทั้งหลาย เรื่องอะไรที่เลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มันก็เหมือนกับพายุที่มันถาโถมเข้า ไม่นานมันก็จากไป ปัญหาอุปสรรคก็เช่นเดียวกัน มันเข้ามาในชีวิตเรา ถ้าเรารู้จักที่จะเอาอุปสรรคมาเป็นกำลังใจ  มาทำให้เราเข้มแข็ง เราก็อยู่ได้ แต่ถ้าเราเอามาทำให้เจ็บใจ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

สุดท้าย..วางแผนอนาคต 

เมื่อเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน เราย่อมเดินไปสู่ความชัดเจนในชีวิตได้ อาตมาอยากบอกว่า ไม่มีความเจ็บปวดที่จะไม่มีค่าในชีวิต มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเอาความเจ็บปวดนั้นมาทำให้เราเข้มแข็ง หรือเอามาทิ่มแทงให้เจ็บใจ เราต้องมองไปข้างหน้า มองไปด้วยความหวัง ต้องคิดให้กว้าง มองให้ไกล ทำใจให้สูง อย่าคิดแคบ มองใกล้ แล้วก็ใฝ่ต่ำ จะทำให้ชีวิตเราหม่นหมอง

ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่าน 

ร่ำรวย……ความสุข 

ร่ำรวย……..ความดี 

ร่ำรวย……….บารมี 

ร่ำรวย…….เงินทอง 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัย มีกำลังใจเข้มแข็ง ตลอดไปเทอญ

สวัสดีปีใหม่จงไร้โศก ประสบโชคดีงามตามสนอง ปรารถนาสิ่งใดได้สมอารมณ์ปอง ทรัพย์เนืองนองไหลมาดังสายวารี

เจริญพร

พระมหาสมปอง

ขอขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.thairath.co.th/content/822753