น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดแก่วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) เพื่อใช้ในงานปริวาสกรรม
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดเพื่อใช้ในงาน
ปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรม วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย)
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2560 ที่จะถึงนี้
โดยวัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) ได้จัดต่อเนื่อง
มามากกว่า 30 ปีและมีพระภิกษุเข้าร่วมอยู่ปฏิบัติธรรม
มากกว่า 100 รูปในทุกๆ ปี ตามรายละเอียดในภาพนี้


และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้ร่วมชม
รวมไปถึงอนุโมทนาบุญร่วมกัน