น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 3,144 ขวดแก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย เพื่อใช้ในงานปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรม 365 วัน

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 3,144 ขวดเพื่อใช้ในงาน
ปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพระภิกษุ
ผู้มาปฏิบัติธรรมจากทั่วสารทิศ

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน