น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้แก่วัดสันปงงามใช้ในงานประชุมเพลิงพระครูสุนทรรัตนโชติ

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดเพื่อใช้ในงาน
ประชุมเพลิงพระครูสุนทรรัตนโชติ
ณ วัดสันปงงาม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของศรัทธา
ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าร่วมในงาน

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน