น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 240 ขวดแก่วัดราชมณเฑียรเพื่อใช้ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 240 ขวดเพื่อใช้ในงาน
ทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดราชมณเฑียร
อำเภอมืองจังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน