น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 240 ขวดให้แก่วัดม่วงคำเพื่อใช้ในงานปอยหลวงฉลองเสนาสนะ

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 240 ขวดเพื่อใช้ในงาน
ปอยหลวงแลองเสนาสนะของวัดม่วงค่ำ
นำไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วม
เจริญพระพุทธมนต์ในงานนี้

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน