น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 300 ขวดให้แก่วัดแม่ก๊ะหลวงเพื่อใช้ในงานสมโภชเสนาสนะ

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 300 ขวดเพื่อใช้ในงาน
สมโภชเสนาสนะ(ปอยหลวง)ของวัดแม่ก๊ะหลวง
ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของศรัทธา
ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าร่วมในงาน

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน