น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 500 ขวดให้แก่วัดสันป่าสักเพื่อใช้ในงานสมโภชเสนาสนะ 7 เมษายน 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 500 ขวดเพื่อใช้ในงาน
สมโภชเสนาสนะ(ปอยหลวง)ของวัดแม่ก๊ะหลวง
ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของศรัทธา
ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าร่วมในงาน

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน