น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 100 แพ็คให้แก่วัดสบเลิม ในงานสรงน้ำพระธาตุ 12 พฤษภาคม 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 100 แพ็คเพื่อใช้ใน
งานสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2560 ของวัดสบเลิม
ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รวมถึงงานอุปสมบทหมู่
ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 นี้

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน