น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 300 แก้วเพื่อใช้ในงานพระธรรมทูตสัญจร โรงเรียนวัดบ้านเหล่า

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 300 แก้วเพื่อใช้ใน
งานพระธรรมทูตสัญจร ข่วงแก้วลานบุญ
ของคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน