น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดแก่วัดสันปูเลย อ.แม่แตง เพื่อใช้ในงานอุปสมบทหมู่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 1200 ขวดเพื่อใช้ใน
งานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ณ วัดสันปูเลย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึั้น
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นี้

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน