น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 720 ขวดให้แก่วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1 ธันวาคม 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 720 ขวดเพื่อใช้ใน
งานครบรอบวันมรณภาพครูบาธรรมชัย
อดีตเจ้าอาวาส วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน