น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้แก่วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 22 ธันวาคม 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 600 ขวดเพื่อใช้ใน
งานบุญประจำปีของวัดทุ่งหลวงวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน