น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 2,400 ขวด ให้แก่พระธาตุดอยจอมแจ้ง 26 มกราคม 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 2,400 ขวดเพื่อใช้ใน
งานพิธีบวงสรวงของวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง
เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน