น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้แก่วัดป่าเทพขันติการาม 1 กุมภาพันธ์ 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดเพื่อใช้ใน
งานปริวาสกรรมของวัดป่าเทพขันติการาม

เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
และร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน