น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 1,200 แก้วให้แก่วัดวังผาง 21 ก.พ. 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 1,200 แก้วให้แก่
วัดวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
เพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
พระครูโสภณบุญสาร อดีตเจ้าคณะตำบลวังผาง
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561