น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 2,400 แก้วให้แก่หมิงธรรมสถาน 17 มีนาคม 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 2,400 แก้วให้แก่
หมิงธรรมะสถาน เพื่อใช้ในงานปริวาสกรรม
ประจำปี 2561 และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย
ได้นำภาพมาให้ได้รับชมและร่วมโมทนาบุญร่วมกัน