น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 2,400 ขวดเพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ตาก อ.สันกำแพง

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 2,400 ขวดให้แก่
วัดแม่ตาก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพ อดีตเจ้าอวาส
ของทางวัด ที่จะจัดขึ้นตลอด 100 วัน และทาง
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงาน
และได้นำภาพมาให้เจ้าภาพได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน