น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 1,032 แก้วเพื่อใช้ในงานบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสงฆ์อำเภอสันทราย

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 1,032 แก้วให้แก่
คณะสงฆ์อำเภอสันทราย เพื่อใช้ในพิธีบรรพชา
และบวชเนกขัมจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการทั้งหมด 7 วันและทางวัดหนองก๋าย
ได้มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการและได้นำภาพมาให้รับชม
และร่วมอนุโมทนากัน