น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 2,400 แก้วเพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่แตง

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 2,400 แก้วให้แก่
วัดปางไม้แดง เพื่อใช้ในงานบำเพ็ญกุศล
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่แตง และอดีตเจ้าคณะเภอแม่แตง
พระครูรัตนวราธร เจ้าอาวาสวัดปางไม้แดง