น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 8,400 แก้วเพื่อใช้ในงานบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ และปฏิบัติธรรมวัดร่ำเปิง

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 8,400 แก้วให้แก่
วัดร่ำเปิงตะโปทารามเพื่อใช้ในงานบรรพชาสามเณร
ภาคฤูร้อนประจำปี 2561 รวมถึงนำไปใช้กับกุลบุตร
ที่อุปสมบทภายในวัด และการปฏิบัติธรรมของทางวัด

และทางวัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชม
อนุโมทนาร่วมกัน