น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 2,400 แก้วให้แก่วันสันติสุข อ.เวียงแหง ในงานปอยส่างลอง 25 เมษายน 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 2,400 ให้แก่
วัดสันติสุข อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในงานบวชเณรปอยส่างลอง
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม