น้ำดื่มบุญเศรษฐีวัดหนองก๋าย : มอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้แก่วัดสันปงงามเพื่อใช้ในงานบุญของทางวัด 25 พ.ค. 2561

วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 600 ขวดให้แก่วัดสันปงงาม
ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ใช้ในงานของทางวัดสันปงงาม ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ และคณะศรัทธา
ผู้ที่มาร่วมงานของทางวัด ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน
ทั้งผู้มาร่วมบุญโดยตรง และร่วมบุญผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ มา ณ ที่นี้
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี
กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทย
สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3