น้ำดื่ม 6,000 ขวด 500 แพ็คจากผู้มีบุญทุกท่าน ได้ส่งตรงถึงวัดหนองก๋ายเพื่อนำไปมอบต่อในโครงการน้ำดื่มฯ เรียบร้อยแล้ว

โครงการน้ำดื่มวัดหนองก๋าย จัดตั้งขึ้นเพื่อนำน้ำดื่ม
มอบให้แก่คณะสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในงานบุญต่างๆ
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากญาติธรรมผู้มีบุญทุกท่าน
และในวันนี้นำดื่มจำนวน 6,000 ขวดก็ได้มาถึง
วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางเว็บไซต์
ได้นำภาพทั้งหมดมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน