[บวชฟรี]รวมภาพการบรรพชาอุปสมบท ในโครงการฯ ของวัดหนองก๋าย 4 ก.ค. 2563

บุญแห่งการเป็นเจ้าภาพบวชพระนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ สำเร็จไปได้ด้วยดีสำหรับการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นหน่อเนื้อนาบุญที่จะสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 4 กรกฎาคม 2563
 
🙏การบวชในโครงการของทางวัดหนองก๋ายนี้ “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีบุญทุกท่าน ที่มีความตั้งใจอยากจะสร้างหน่อเนื้อนาบุญ สืบต่อพระพุทธศาสนา
 
🚨สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใหญ่ หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา โดยเจ้าภาพใหญ่ 15,000 บาทต่อรูป และร่วมบุญเครื่องบริขารและสังฆทานได้ตามกำลังศรัทธา
 
🙏บัญชีบวชพระ 99 รูป 99 วัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-02739-4
 
🙏สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย
 
ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 081-76-56-46-9 062-424-96-59