***บุญต่อลมหายใจ ๑ เครื่อง ราคารประมาณ  ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  มอบให้แก่โรงพยาบาลอมก๋อย (สาขาแม่ตื่น) จ.เชียงใหม่ *** << โรงพยาบาลที่ ๕ >>

วิธีการบริจาคซื้อเครื่องเอ็กซเรย์

๑.สามาราถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++กองทุน ซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนองก๋าย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนอก๋าย
เลขที่บัญชี : ๐๘๗-๒-๑๒-๒๘-๔๒
๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๒) ๐๐๑-๔๗๙ (๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖ มือถือ ๐๙๒-๕๙๖-๔๕-๒๙
๓.ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า Fan Page ห
รือกล่องข้อความ
Account Name : MEDCIAL PROFESSION EQUIPMENT FUND FOR WATNONGKHAI
Account Number: 087-2-12-28-42
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand