[บุญพิเศษ] มอบถังอ๊อกซิเจน 2 ถังให้แก่หน่วยกู้ชีพอบต.แม่สา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 21 ธันวาคม 2560

ถังอ๊อกซิเจน 2 ถังได้มอบให้แก่หน่วยกู้ชีพอบต.แม่สา
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สำหรับใช้และสลับเปลี่ยนกับผู้ป่วยฉุกเฉิน
บนรถกู้ภัยของหน่วยกู้ชีพอบต.แม่สา

ซึ่งทางวัดหนองก๋ายได้รับการสนับสนุนจากทุกช่องทาง
ทั้งจากทาง Facebook และทางสื่อโซเชียลต่างๆ
ทำให้ถังอ๊อกซิเจนได้รับปัจจัยบุญสนับสนุนอย่างดี
จนได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ
เว็บไซต์วัดหนองก๋ายจึงได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน

วิธีการบริจาคซื้อถังอ๊อกซิเจน
๑.สามาราถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี : ๐๘๗-๒-๑๒-๒๘-๔๒
๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖
๓.ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า Fan Page หรือกล่องข้อความ
Account Name : MEDCIAL PROFESSION EQUIPMENT FUND FOR WATNONGKHAI
Account Number: 087-2-12-28-42
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand