บุญใหญ่อนุโมทนาบุญในการถวายภัตตาหาร รับมหาอานิสงส์เติมเต็มให้ชีวิต

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกินททสูตรว่า

“ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง”

วัดหนองก๋าย ได้จัดให้มีการอยู่ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ตลอดทั้งปี

และมีพระภิกษุจำนวนมากเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดหนองก๋าย เพื่อความสะดวกความสัปปายะ

ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย จึงจัดให้มีการบิณฑบาตรภายในวัด

เพื่อความสะดวกของพระภิกษุสงฆ์ จัดถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล เป็นอย่างดี เป็นประจำทุกวัน

และการที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก ทำให้ทางวัดหนองก๋าย ต้องการผู้ร่วมบุญ

ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปได้อย่างคล่องตัว

สามารถร่วมบุญถวายภัตตาหาร ได้ด้วยตัวเองที่

วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข้าวสาร อาหารแห้ง ผักสด เนื้อหมู เนื้อไก่

หรือจะนำอาหารมาถวายด้วยตนเอง ทั้งภัตตาหารเช้า และภัตตาหารเพล

หากอยู่ไกลก็สามารถโอนเงินร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารของวัดหนองก๋ายได้เช่นกันที่

กองทุนภัตตาหาร วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม

เลขที่บัญชี 087-2-09227-7

Account Name : FUND PATTAHAN WATNONGGAI

Account Number : 087-2-09227-7

Swift Code : KASITHBK Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand

Branch : Maerim