อัพเดทล่าสุด : บูรณะพระวิหารวัดหนองก๋าย 31 พฤษภาคม 2560

อัพเดทความคืบหน้าล่าสุดของการบูรณะพระวิหารวัดหนองก๋าย

รายละเอียดสำหรับการบูรณะในครั้งนี้


1. งานบูรณะหน้าบรรณ พระวิหาร 25,000 บาท
2. ช่อฟ้าใบระกาใหญ่ 28 ชุด ชุดละ 4,500 บาท รวมทั้งสิ้น 126,000 บาท
3. ช่อฟ้าใบระกาเล็ก 5 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 12,500 บาท
4. ช่อฟ้า 7 ชุด ชุดละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 21,000 บาท
5. กระเบื้อง 1,000 แผ่น แผ่นละ 99 บาท รวมทั้งสิ้น 99,999 บาท
6.ระบบไฟฟ้าภายในพระวิหาร 100,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 383,999 บาท

สามารถร่วมบุญได้โดยตรงที่
วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่วมบุญผ่านบัญชี

สามาราถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++ชื่อบัญชี วัดหนองก๋าย ธ.กสิกรไทย สาขา แม่ริม เลขที่บัญชี 002-1-33-60-92